Producent
Jesteś na: Strona głównapublic/cache/img_bdk/63749/150x150.jpg Reklamacje/Zwroty
Odstąpienie od umowy

1.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.     Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą.

3.     Powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Specjalnie sprowadzany sprzęt na zamówienie lub zamówienie na wymiar.

4.     Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania i sprawdzenia stanu technicznego zwracanego sprzętu. Należną kwotę prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto. Koszt zwrotu produktu nie jest zwracany przez Alfamarket. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Możliwość zwrotu obowiązuje tylko przy zakupie konsumenckim.

5.     W przypadku zwrotu towaru koszt dostarczenia produktu obciąża Użytkownika - jest to koszt dostarczenia towaru przez przewoźnika (kurier, poczta). Maksymalne koszty zwrotu wynoszą 500 pln (za każdą 1 paletę Euro).

Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku nieuznania reklamacji przez sklep konsument może założyć sprawę w Platformie ODR (pozasądowe postępowanie w zakresie rozstrzygania sporów)

 

Reklamacje

1.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.     Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3.     Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

       pisemnie na adres: 84-230 Rumia ul. Włókiennicza 31;

       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   reklamacje@alfamarket.pl;

4.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres podany przez sklep. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.      Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

8.      W przypadku reklamacji – koszt dostawy ponosi sklep.


Gwarancje


Wszystkie towary sprzedawane przez sklep Alfamarket.pl posiadają 2-letnią gwarancję producenta (dotyczy konsumentów).